Privacy Policy


Linda Smit beheert en is eindverantwoordelijk voor Lift Your Energy. Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in haar bedrijf en ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Linda Smit gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Linda Smit jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Linda Smit beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.


Gegevensverwerking

Linda Smit verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:


  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Linda Smit en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.


Welke gegevens worden verzameld?

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld als je een online programma van Linda Smit gaat volgen
  • bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst/product van Linda Smit


Doeleinden

We gebruiken je e-mail adres en volledige naam voor het versturen van de Lift Your Energy inspiratiemails, mails voor als je jezelf hebt ingeschreven voor een gratis challenge dan wel een (online) programma/training/les/cursus. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van de inspiratiemail en mails.


Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Op www.liftyourenergy.net zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.


Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Wijzigingen

Privacy Policy Linda Smit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Aanpassing van klantgegevens

De bezoeker dan wel afnemer van een product van Linda Smit heeft ten alle tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Je hebt het recht om de toestemming, om je gegevens te bewaren, zolang je ingeschreven staat op de mailinglist in te trekken. Je kunt ons elk moment vragen je gegevens te verwijderen. Als je je per direct wilt laten verwijderen uit de mailinglist, stuur dan een e-mail aan liftyourenergy@gmail.com en dan zullen wij je binnen 5 werkdagen bevestigen dat je gegevens zijn verwijderd. Linda Smit kan de persoon in kwestie in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.liftyourenergy.net voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.