Algemene voorwaarden


Artikel 1 Inschrijving

1.1 Je meld jezelf en/of een ander aan voor een (online) programma/training/les/workshop/cursus/traject. Dit gebeurd via e-mail/website/telefoon.

1.2 Je ontvangt hiervan een bevestiging met factuur per mail. Door de verzending van dit bericht komt de overeenkomst voor deelname tot stand.


Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur wordt voldaan voor aanvang van de (online) training/lesprogramma/workshop/cursus/traject. Betaling geschiedt via bankbetaling.


Artikel 3 Annulering of wijziging door deelnemer

3.1 De deelnemer kan de (online) training/les/programma/workshop/cursus/traject annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden

a. Je annulering of wijziging van de (online) training/les/programma/workshop/cursus/traject moet je telefonisch of schriftelijk indienen.

b. Bij annulering of wijziging tot 7 dagen voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je geen kosten in rekening gebracht.

c. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je 20% van de kosten in rekening gebracht.

d. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de (online) training/programma/workshop/cursus/traject worden je 50% van de kosten in rekening gebracht.

3.2 Als je bent verhinderd voor een training/workshop/cursus/traject en je hebt jezelf niet afgemeld en/of vervanger gestuurd, brengen wij je de volledige kosten in rekening.


Artikel 4 Annulering door Lift Your Energy

4.1 Lift Your Energy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om (online) training/les/programma/workshop/cursus/traject te annuleren, wanneer er niet genoeg deelnemers zouden zijn of om andere redenen. Eventueel al betaalde kosten worden dan volledig teruggestort.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Lift Your Energy is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een online training/les/programma/cursus/workshop/traject.

5.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.


Artikel 6 Toepasselijk recht

6.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 7 Wijzigingen

7.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

7.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 april 2019. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Lift Your Energy worden aangegeven. Wijzigingen kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd en zullen schriftelijk worden vermeld.